נועה ירקוני

שבץ נא

הפרויקט עוסק בתופעת מתחמי המגורים במרחב העירוני ומתמקד במתחם השוק הסיטונאי בתל אביב. בחלקו המחקרי של הפרויקט בחנתי את תופעת המתחם אל מול התפתחות השכונה, הבנת טיפולוגיות המגורים הקיימות והמרחב האורבני אשר בו אנו חיים.

פעולת התכנון היא ניסוח תחבירי מחדש של המרחב העירוני, על ידי אינטרפרטציה לטיפולוגיות קיימות, על מנת להציע אלטרנטיבה לבנייה ההומוגנית, המודרנית, המתחמית.

 

מנחים: פרופ' אדר' סנאן עבד אלקאדר, אדר׳ דליה נחמן-פרחי