מוחמד אבו עובידה

העיר של התקאפול

מה טיב הקשר בין הצורות הארכיטקטוניות והערכים התרבותיים בחברה שחייה במשבר מתמשך?

העיר של התקאפול (ערבות הדדית) תהיה ההרחבה וההחייאה לכפר ליפתא מחדש, ליפתא כפר פלסטיני מגורש במבואותיה המערביים של ירושלים, הכפר נחרב על יד כוחות הצבא הישראלית בשנת 1948(הנכבה), התושבים גורשו והיום הם גרים כפליטים בכל רחבי העולם.

ליפתא כמו כל כפר פלסטיני מתכונן על ידי ערכים תרבותיים והסכמות חברתיות (בנייה ורנקולרית). בפרויקט ניסיתי לחקור ולהתייחס למספר ערכים תרבותיים כגון אל-תקאפול (ערבות הדדית), מעמד חברתי וצניעות.

במהלך המחקר נעזרתי במודלים אחרים לכפרים פלסטיניים אשר עדיין התושבים גרים בהם, המודל של בית איכסא, מודל שמכיל בתוכו גרעין נטוש כמו הגרעין של ליפתא, והמודל של ג'בל אל-מוכבר שהוא מודל לכפר פלסטיני תחת השלטון הישראלי.

ערך ארכיטקטוני נוסף שלמדתי במהלך המחקר, המומחש בשלושה מודלים (ליפתא, בית איכסא וג'בל אל-מוכבר), ואותו יישמתי בתכנון, הוא ריבוי השימושים שהתושבים עשו בכל חלל פרטי וציבורי.

 

מנחים: פרופ' אדר' סנאן עבד אלקאדר, אדר׳ דליה נחמן-פרחי