נועה גיא ומרדכי בכר

יפו- ים תיכון

mobac89@gmail.com, noaguy8@gmail.com

 

כ-3,500 שנים נמצאת העיר יפו כנקודה על הפרימטר הים-תיכוני. הבינוי בקו הראשון לים, מרציף הנמל ועד לראש הגבעה, התגבש במשך מאות שנים דרך בנייה, הריסה, התחדשות ושינויים רבים. כיום מתפקד הנמל בעיקר כיעד תיירותי ומנותק מהמרקם האורבני של העיר עצמה, הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הפרוגרמתי.

ההתבוננות על המרחב מתבצעת באמצעות כלים דיגיטליים בקני-מידה משתנים. האופנים בהם אותם כלים קוראים את המרחב ומתרגמים אותו לקווים, מישורים ונקודות, משמשים כמנוע לתהליך תכנוני שיוצא מתוך הקיים ומהווים בסיס להתערבות עתידית שיש בה זיכרון ואופי מקומי. מחד, מבט שזוכר ושומר צורניות מקומית ומאפשר חוסן תרבותי, ומאידך, מהווה בסיס לתכנון רלוונטי, עדכני, בן זמננו.

 

מנחים: אדר׳ נתנאל אלפסי, אדר׳ רן שבתאי

אסיסטנט: תם מלול