מתן גל

אפריקה ישראל

יחסי אפריקה ישראל

עם תם מלחמת העולם השנייה וקץ השלטון הקולוניאליסטי, חלה תקופת-מעבר בה האימפריות משכו ידם מיבשת אפריקה, ובהדרגה מדינות אפריקה זכו בעצמאותן. באותו נרטיב היסטורי, שזורה הכרזת העצמאות על מדינת ישראל – דבר שיצר מכנה אידאולוגי משותף עם האומות האפריקאיות, השעון על ברכי הדמוקרטיה, הסוציאליזם, עבודת הכפיים ורוח הלאומיות.

 

מאז מדינות אפריקה חוו תהפוכות רבות, לרבות חילופין שלטון באופן תכוף, פלישה של מנגנונים קפיטליסטים במגמה חדשה של נאו-קולוניאליזם, ועליית כוחו של האסלאם הראדיקלי – כל אלו השליכו ישירות על אופי היחסים עם ישראל, כך שההיכרות ההדדית הוחלפה במקרים רבים בחשדנות ועוינות. על-אף משבר היחסים והנתק הדיפלומטי, המשיכו להתקיים יחסי סחר בין ישראל לחלק ניכר מדינות אפריקה, ובייחוד בתחום התשתיות.

 

שנות ה-90 הביאו עמן יציבות פוליטית-שברירית, כזו שהספיקה בכדי להציף מחדש את היחסים הדיפלומטיים וחידוש הקשר הגלוי בין ישראל למדינות אפריקה. מאז ועד היום, הנוכחות הישראלית, שמתומצתת לכדי פנים של הון-שלטון, מעוררת מחלוקת על מידת הנוכחות, ההתערבות וההשפעה הישראלית ביבשת אפריקה.

 

מכאן, הפרויקט נעוץ בתווך היחסים ומציע קו רכבת הנמתח מישראל ועד לאוגנדה על בסיס נהר הנילוס.

מחסור בכבישים ובמסילות רכבת באפריקה נחשב כיום לרעה החולה של היבשת, זו שמותירה אזורים רבים מבודדים, זו שמכשילה הלכה למעשה רבות ממשימות הסיוע. עצם כינונו של תוואי הרכבת- מובנית פלטפורמה לסחר גלוי ונקי, הנגיש לפלח אוכלוסייה ושוק רחבים, ועתיד להוות מנוף פיתוח ויזמות במדרג הפרטני והקולקטיבי כאחד.

הערך המוסף שבכינון קו רכבת הוא ביכולת לפרק את היבשת לכדי גורמים ספציפיים, להציף את ערכי המקומיות ולשזור את ישראל בתוך מארג זה.

 

בתכנון מדויק של תחנות הרכבת – מונגשת סטרוקטורה גנרית הנטמעת בתא שטח ספציפי. מכאן, יגזרו הערכים לאותה תחנה בהיבט של צרכים מקומיים, מסורת תרבותית, תצורות בנייה וחומריות.

התחנה הנה טריז תשתיתי. מלגו, מצע להתרחשות של סחר ותנועה, ומחוץ, מהווה עוגן מרחבי ניכר הקולט ומאגן את תוצרת הנוף והתנהגות המקומית.

 

כדי לבסס גישה זו, הפרויקט מציג ייתכנות תכנונית לשתי תחנות – האחת בג'ובה, בירת בדרום סודן, והשנייה, בבאר-שבע. המודל ההשוואתי נועד לחשוף את הדומות הטקטונית לצד הערכים המקומיים שמאפיינים כל מקום.

 

 

מנחים: אדר׳ דן הנדל, אדר׳ דניאל זרחי

אסיסטנטים: אדר׳ טל ארז, אדר׳ תמי אולך, אדר׳ טליה דוידי