מראם דאוד

תמרה - תל אביב

הציר המרכזי של העיר תמרה מספר סיפור ייחודי של התפתחות עירונית, אשר לאורך השנים ועד היום, משקף את יכולתה לקבל את הזר והאחר.

הציר מייצג את התמורות המרחביות שהתרחשו לאורכו כתוצאה מהחיבור בין אוכלוסיית הפליטים אל תושבי הכפר המקוריים. הביטוי לכך משתקף במבט על המסחר, התרבות, והפנאי בתמרה, המציג את תהליך הקליטה שהפך את האיזור העירוני כולו לבעל פלטפורמה ליצירת מרחב ציבורי דומננטי, המחבר בין טיפוסים שונים של אנשים.

בנוסף, הציר מדגיש את הפער והגבולות בין השכונות המקוריות של התושבים הוותיקים, לבין ״הזרים״ שהשתכנו בתמרה לאחר 1948.

הפרוייקט מייצר צירים חדשים המשנים את כיוון הצמיחה של העיר, מערער על הגבולות הקיימים ומייצר עיר פתוחה, כרשת היודעת לקבל את הזר והאחר לא דרך ציר יחיד, אלא במערכת המהווה פוטנציאל להפוך אותה לעיר של כולם, מכל כיוון, כמו תל אביב.

 

מנחים: אדר' רן גרוס, אדר' ג'ואנה קוטו, אדר' אילנה רודשבסקי