לינוי נחמיאס

יחסי אי-שוויון כעיקרון מקדם צמיחה

לקראת מחאה מרחבית | גריעה, פירוק ועיוות ציר שיכונים לכדי יער-חורבות המאפשר תשתית לתכנון עצמאי-שיתופי של המשתכנים.

 

מנחים: ד"ר אדר׳ יוסי קליין, אדר׳ אחמד חארוף