רותם גלבוע

עיר - שכונה - חתונה (לא בהכרח בסדר הזה)

הפרוייקט עוסק בחתונה כפרוגרמה מחוללת בשכונה העירונית, ובתוך כך בוחן אפשרויות עיבוי והתחדשות בקריית שפרינצק במערב חיפה. טקס החתונה, אשר מהווה ציון דרך מרכזי בחייו של הפרט, משקף הלך רוח תרבותי-ישראלי מורכב הקשור יותר מכל בשיוך דתי וסוציו-אקונומי. רבים מטקסי החתונות הפכו יקרים, תובעניים ומנוכרים ודחקו לצד ערכים כגון משפחתיות וקהילתיות. הפרוייקט מציע מרחב חיתון חלופי ומייעד תחנות בשכונה לטובת מנהגי החתונה השונים. הפרוייקט פתוח לשימוש הציבור, כחלק מהמארג העירוני, בשאיפה להטמע בתוכו, ליצור חיבור בינו לבין היום-יום ובה בעת לתרום לחיי הקהילה בשכונה.

 

 

מנחים: פרופ' אדר' סנאן עבד אלקאדר, אדר׳ דליה נחמן-פרחי