אמיל דיקרמחר

מרכז אורות - קמפוס ג׳

אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע מעוניינת להרחיב את הפקולטה למדעי החברה ולהקים קמפוס לתואר המעשי. המקום המוצע הוא מרכז ״קולנוע אורות״ בלב שכונה ג׳ אשר הוקם בשנות ה-70 וננטש בשנות ה-90 עקב המעבר של מרכזי המסחר לפאתי העיר.

מרכז אורות החדש מכיל קליניקות אקדמיות לרווחת הציבור ובשיתוף תושבי השכונה, מרכז לימודי המשרת את הסטודנטים והנוער הגרים והלומדים בשכונה, מרכז ספורט וחיזוק המסחר בקנה המידה השכונתי.

הצבת המבנים ומיקום הכניסות כלפי פנים המגרש יוצרים חלוקה של השטח הפתוח ומקומות שהייה לכל אורך היממה.

 

 

מנחים: אדר׳ דן הנדל, אדר׳ דניאל זרחי

אסיסטנטים: אדר׳ טל ארז, אדר׳ תמי אולך, אדר׳ טליה דוידי