אלישיב פרנקל

ירושלים החדשה

הפרגמנטציה של ירושלים, המורכבת משכונות מופרדות ומנותקות זו מזו, הן מבחינה מרחבית והן בהרכב האוכלוסייה המרכיב אותה, הולמת היטב תהליכי עומק תרבותיים גלובליים אשר מדגישים את העצמת האינדיבידואל ואת הסרת אחריות השלטון מכל הנוגע למרחב הציבורי, הפיזי והתרבותי, והפקרתו בידי כוחות השוק והגלובליזציה.

בפרויקט זה, אבקש לראות במרחב הירושלמי המופקר הזדמנות לפרישת רשת הקשרים בין-אינדיבידואליים חדשה, המייצרת מרחבים ציבוריים המכוננים ע"י התושבים עצמם ומחזירה להם את זכותם לעיר.

הרשת המרחבית החדשה מתעלמת מהמערכת העירונית המוגשת בידי מנגנוני הכוח והשליטה ומציעה אלטרנטיבה למרחב ציבורי חדש המתקיים דווקא במדרונות השכונות, בין הרחובות ובמרווח שבין הבתים המשותפים והדירות.

מהפכה אורבנית, או בכלל לא.

 

מנחים: ד"ר אדר׳ יוסי קליין, אדר׳ אחמד חארוף