דור כהן

דרך הדגים

ניתוקה ההיסטורי של יפו מחוף הים מאז 1948, והרס המרקם האורבני לאורך רצועת החוף שינו את יחסה של העיר אל הים. הפרויקט מנסה לארוג מחדש את המרקם האורבני המתפורר לקראת רצועת החוף, להשיב ליפו את הקשר לים ולנסות לשכלל את המפגש בין הרצף העירוני מצפון לדרום, לבין הרצף השכונתי ממזרח למערב, עד הים. הפרויקט מציע מגורים, מסחר ופנאי המצטלבים עם טיילת החוף ומקשרים את שכונות עג'מי וג'בליה אל הים. במבט רחב יותר, הפרויקט מנסה לאתגר את יחסי העיר-ים המקובלים בת"א-יפו, המוגדרים ברובם כהפרדה בין העיר לים באמצעות רצף של שטחים פתוחים וציבוריים, ולהציע מערכת יחסים חדשה, מקומית ויומיומית יותר בין העיר לים.

 

מנחים: פרופ' אדר' סנאן עבד אלקאדר, אדר׳ דליה נחמן-פרחי