דג'יטנו גובאו

מוסד החצר כתשתית לקהילה מתחדשת

ארץ ישראל ידועה ביצירת כורי היתוך בין קבוצות העולים השונות.

עם קבוצת הקהילה האתיופית יש קונפליקט בתצורת המגורים; המרחב המשותף שהיו רגילים אליו כאשר ייעודו היה מרחב קהילתי רב שימושי, מקבל בישראל פירוש אחר – אותם שימושים הופכים להיות פרטיים והמרחב משנה את ייעודו.

הפרויקט מציע תצורה שלישית המשלבת בין השתיים, מכילה את המצב הקיים ומאפשרת התפתחות של מצב חדש.

 

מנחים: אדר' רן גרוס, אדר' ג'ואנה קוטו, אדר' אילנה רודשבסקי