דנה עסיס

ללמוד מהבית האדום

"הבית האדום" הינו בית באר מקורי מתקופת האימפרייה העות׳מאנית. הבית נבנה על תוואי דרך היסטורית ראשית שהיוותה נקודת חיבור עיקרית בדרכיהן של שיירות יפו. עם השנים ובהדרגה, הבית התרחב ועבר שינויים, אך תמיד קיים מערכת פתוחה המהווה תשתית מקיימת לפונקציות ולמשתמשים משתנים.

כיום, מוגדר כמבנה לשימור ומרכז אמנות, הממוקם בלב שכונת שפירא בדרום תל אביב. שפירא הוקמה כשכונת עולים אשר שמרה על אופייה ההטרוגני עד היום ומהווה מוקד רב תרבותי של קהילות מגוונות. הבית, מהווה זכרון לארכיטקטורה המחברת בין קרעים של עיר.

דרך לימוד עקרונות התכנון המרכזיים של הבית ומרחבו, מתחיל נסיון להפוך את השוליים למרחב ציבורי בעל דופן רחבה בו יכולות להתקיים קהילות. הפרויקט "ללמוד מהבית האדום" עוסק בקצה השכונה, כבעל פוטנציאל להתרחבות והכלה של עיר חדשה.

 

מנחים: אדר' רן גרוס, אדר' ג'ואנה קוטו, אדר' אילנה רודשבסקי