בן טגר

קהילה במשבר - יחידת השתלבות

מאז הקמתה מדינת ישראל הינה מדינת מהגרים והיא ניצבת במקום הראשון בעולם בשיעור קליטת מהגרים ביחס לגודל האוכלוסייה. התמודדותה של המדינה עם גלי ההגירה השונים לאורך 70 שנות קיומה היא נקודת המוצא לפרויקט זה. "קהילה במשבר – יחידת השתלבות" בוחן את השתלבותם של עולים חדשים בחברה הישראלית ומציג אלטרנטיבה לשיטה הממסדית הקיימת. בפרויקט בחנתי קבוצת עליה פוטנציאלית עתידית, הקהילה היהודית בוונצואלה, ואת שכונת "שער העלייה" בחיפה כשכונה עם היסטוריה והווה של קליטה ושילוב עולים חדשים.
הפרויקט מציג תכנון הן ברמת המיקרו והן ברמת המקרו, מיחידת הדיור הפרטית ועד תכנון אורבני קהילתי לאורך זמן המתחשב בהשתנות הרכב האוכלוסייה וגילה.

 

מנחים: אדר' רן גרוס, אדר' ג'ואנה קוטו, אדר' אילנה רודשבסקי