איה סלאלחה

זכות הקיום של קהילה עקורה

איך ניתן לאפשר קיומה והתפתחותה של קהילה עקורה תוך השתלבותה עם קהילות אחרות?
הפרויקט דן באפשרות ליצור אופק תכנוני חדש לעם הפלסטיני במדינת ישראל. הוא מהווה מוקד ציבורי כחלק מרצף והמשכיות של מוקדים פלסטיניים משמעותיים. הפרויקט ממוקם על האדמות החקלאיות של הכפר העקור לפתא שנקראו בעבר אדמת אל סמאר- ارض السمار او حوض العروه الوثقى. הוא מחבר בין העיר העתיקה לגרעין הכפר ההיסטורי ומאפשר התפתחות תשתית למגורים ומרכז ציבורי, כלכלי ותרבותי.

 

מנחים: אדר' רן גרוס, אדר' ג'ואנה קוטו, אדר' אילנה רודשבסקי