אמנון דירקטור

קמפוס 2.1 | עתיד אפשרי לקמפוס האוניברסיטאי

מה יהיו פני מרחב הלמידה האקדמי בעידן הדיגיטלי והעיור המאסיבי? כיצד האדריכלות יכולה לייצר תנאים פדגוגיים חדשים ולאפשר את שילובו של מוסד האקדמיה במרקם המטרופוליני? אלו השאלות העומדות בבסיס הפרויקט הסוקר את מצב הקמפוסים האוניברסיטאיים בארץ מנקודות מבט תכנונית, אדריכלית, עירונית ופדגוגית. בבסיס הפרויקט חשיבה על עתיד הקמפוסים, ולא פחות מכך, על עתיד החיים העירוניים: שילוב הקמפוס האקדמי במרקם המטרופוליני, שינוי אופני הלמידה ובהתאם – תכנון מחדש של הקמפוס.

 

הקמפוס החדש אינו עוד מתחם מבודד ומנותק בעל שימוש אחד, אלא מרחב המשולב בתשתיות העיר – התחבורתיות, הנופיות, המבניות והחברתיות – ומהווה שכבת עיר נוספת שמעשירה את המרחב העירוני, תוך היזון הדדי. ההצעה היא הקמת קמפוס אקדמי חדש שיתוכנן כחלק מפרויקט קירוי נתיבי איילון בתל אביב (פרויקט שאושר בוועדה המחוזית ביוני 2016). קמפוס זה יאחה את חלקי העיר, בין שתי ״גדות״ האיילון. הוא מתוכנן כחלק מתשתית הנוף העירוני ולפיכך יהיה פתוח לציבור הרחב ויציע למידה חדשה ברוח המאה ה-21.

 

מנחים: פרופ' אדר' סנאן עבד אלקאדר, אדר׳ דליה נחמן-פרחי