שיר הרשקוביץ

קצה

תהליכי הַפִּרְבוּר, Urban sprawl, מחלישים לא רק את העירוניות, אלא גם את המרחב החקלאי והכפרי ואת היציאה מהעיר אל מקום אחר. כיצד ניתן לאפיין ארכיטקטורה של קצה-עיר כמקום של היפוך ומפגש בין מארג אורבני לטיפולוגיה של שדות חקלאיים, בהשראת עיבוד קצוות של אריגים, כמו אִמְרָה, מִכְפֶּלֶת וגדילים.

 

מנחים: אדר' יובל בר, אדר' רבקה גוטמן

אסיסטנטית: אדר' מעין דורי