רתם זיו

מפלט

שכונות, נימוס, עבודה, קירות, שכנים, רעש. ערים עמוסות במערכות חוקים צפופות, פורמליות ותרבותיות, הנכפות על האדם הפרטי בעיר. המפלט מחוקים אלו, מעבר למרחב הפרטי, הוא הצעה לאוטונומיה של המרווחים הפרומים בתוך העיר.

ואדי רושמיה בחיפה ושכונת חליסה שמעליו, הם הצעה למפלט אורבני. באסטרטגיה של וקטורים שכונתיים הנצברים לכיכר קהילתית, נמשכים אל דופן חריפה וחורצים בה מבטים ארוכים החוצה, הוואדי הוא אפשרות של מפלט אל מרחבים-אחרים.

 

מנחים: אדר' יובל בר, אדר' רבקה גוטמן

אסיסטנטית: אדר' מעין דורי