צליל הראל

ללמוד מכרם התימנים

מעבר למבחן הכמותי, ציפוף עירוני ממחיש את נחיצותן של פרדיגמות מרחביות המציעות עירוניות באתרים חסרי עירוניות בתוך הערים.

הצעה לאסטרטגיות היברידיות – לצופף את נווה-אביבים בתל-אביב בהיגיון המרחבי של אתר כמו כרם-התימנים באותה עיר, היא אפשרות לפואטיקה עירונית, כתנאי לציפוף.

 

מנחים: אדר' יובל בר, אדר' רבקה גוטמן

אסיסטנטית: אדר' מעין דורי