ענבר מור

תלויים | שכונת הארגזים

"השכונה נושאת חותם של פאבלה לטינו-אמריקנית, טבוע עליה חותם של סלאם שאין כמותו בתל אביב וגרעין הצריפים העלובים שהקנה לשכונה כולה את שמה, מהווה חלק ממנה" (מתוך סקר חברתי של חברת חלמיש, 1972)

הגדרה זו משנת 1972 רלוונטית גם היום ולמעשה מאז קום המדינה.

 

לעתים קרובות תושבי השכונה מושרשים ומחוברים למקום, אך מוטרדים מן הדימוי הרע שדבק בו. לדברים הללו יש ערך חשוב המצדיק לשקול את המצב הקיים עם ערכיו ואיכויותיו. הפרוייקט לא נעצר בקירות, אלא מזין את השכונה ולהפך, באמצעות חללים הנעים בין הציבורי לפרטי, המרחיבים את האפשרויות הכלכליות והשימוש במרחב. פרוייקט זה מנסה להתמודד עם התחדשות של מרקם מורכב קיים בעזרת צמצום התלות והרחבת האפשרויות ותחום ההשפעה של פרט/משפחה על חייו/הם.

בהצעתי אני מבקשת לתכנן עוגנים ותשתיות, ובאמצעותם לדמיין את הארכיטקטורה שתחולץ מהמצב הקיים ולשמור על איכויות שנוצרו באופן טבעי.

 

מנחים: אדר' ליאת בריקס אתגר, אדר' ייטב בוסירה

אסיסטנטים: אדר' מרב בטט, אדר' הדר פורת