ניצן אורון ודנה צברי

קו כחול | על סף הדיונה באשדוד

dana.tsabari@gmail.com, nizanoron@gmail.com

 

דיונה היא תצורת נוף ייחודית המתקיימת באזורים חוליים. במרבית המקרים מורכבת הדיונה משלושה מצבי צבירה שונים של חול:

מיוצב, מיוצב למחצה ונודד.

שילוב שלושת מצבים אלו מייצר מערכת אקולוגית מורכבת, עשירה ומגוונת, המאפשרת חיים למינים רבים של בעלי-חיים וצמחים מיוחדים ונדירים.

בקצה הדרום-מזרחי של העיר אשדוד נמצאת 'הדיונה הגדולה' – אחד השרידים המשמעותיים והאחרונים למערך של דיונות וחולות נודדים שהתפרסו עד קום המדינה בכל אזור מישור החוף של ישראל.

כיום, על רקע "משבר הדיור" והדרישה לבנות הרבה ומהר בכל חלקי הארץ, מיועדים שטחי הדיונה והחולות שמסביבה להפוך לרובע מגורים חדש, המורכב מבנייה רוויה של מגדלי מגורים בצפיפות נמוכה ושטחי פארק נרחבים, בדומה לשכונות המגדלים המשועתקות הנבנות בכל רחבי הארץ בעשור האחרון.

הפרויקט שלנו שואף להציע אלטרנטיבה לתכניות הבינוי העתידיות, המשקפות במידה רבה את הנחות היסוד של התכנון בישראל כיום. בנוסף, עוסק הפרויקט בשאלות מקומיות על האופן בו מתקיימים החיים בקו התפר שבין העיר לחולות, והאפשרות לחיבור מערכות העיר והמערכות הטבעיות לכדי יחידה מורכבת אחת המקיימת בתוכה יחסי גומלין.

הפרויקט עוסק בחיפוש אחר שפה אדריכלית ייחודית למקום, תוך שינוי גבולות העיר ואפיון מחדש של הקצה שלה, באמצעות הנחת תשתית לניהול תנועת החול, ושילובו במרחבי החיים השונים.

 

מנחים: אדר' ליאת בריקס אתגר, אדר' ייטב בוסירה

אסיסטנטים: אדר' מרב בטט, אדר' הדר פורת