נופר שלו ואיגור מורילו

מטרות רווח(ה): עמותות ומגזר שלישי כשחקן משמעותי בתכנון ובנייה בלוד

shalevnofar@gmail.com, fivemurilo@gmail.com

 

עם היחלשותן של מדינות הרווחה בעשורים האחרונים הפכה החברה האזרחית ברחבי העולם ובישראל לזירה משמעותית של אספקת שירותים חברתיים לאוכלוסיות מודרות ומוחלשות.

קיצוצים בשירותי הרווחה והתרחבות צרכי האוכלוסיות השונות העמיקו את הצורך בארגוני מגזר שלישי.

בישראל, מגמה זו מתבטאת אף בעמותות, הנכללות תחת ארגוני המגזר השלישי, אשר נעשות לשחקן מרכזי ולגיטימי בחברה, בכלכלה ויותר מכך – בקביעת מדיניות ציבורית.

 

הפרויקט מתמקד בשכונת רמת אשכול בלוד המאופיינת במצב חברתי כלכלי נמוך ובדיכוטומיה דתית-לאומית, ואשר רבים מענייניה השוטפים מנוהלים ומופעלים כבר כיום בידי המגזר השלישי.

שתי עמותות המהוות גורם תכנוני משפיע בשכונה הן עמותת 'ג׳ינדאס' והגרעין התורני בלוד המניעים תהליך התחדשות תכנונית בשכונה ומחזקים את התשתיות הקהילתיות בה, כל אחת בהתאם לתפיסת עולמה.

באמצעות תפיסתן של עמותות אלה כשחקניות לגיטימיות בתהליכים של תכנון ובניה, אנו מחפשים אפשרויות חדשות, שלא יכולות היו להתקיים אחרת.

לצד הסכנות הברורות שבאזלת היד של הרשות המוסמכת לקדם את תכנון העיר, אנו מבקשים להפנות את המבט להזדמנויות הגלומות במצב זה.

כך, הגמישות הכלכלית-מימונית, העבודה הקהילתית העיקבית, ההיכרות האינטימית עם השטח ואפשרויות הגיוס והתרומה, מאפשרים לבנות תהליכים מורכבים, גמישים ויצירתיים של תכנון קצר וארוך-טווח, תוך שמירה על הדיירים המקומיים וזהותם.

 

מנחים: אדר' ליאת בריקס אתגר, אדר' ייטב בוסירה

אסיסטנטים: אדר' מרב בטט, אדר' הדר פורת