נועה מאלי

מעבדות | לקראת קונפדרציית ישראל - פלסטין

את ארץ ישראל, ששני הצדדים רואים בה מולדת, יחלקו יחד שתי המדינות – ישראל ופלסטין, ויתנהלו כקונפדרציה אחת בארץ פתוחה לכולם. לדעתי יש לתכנן את התשתיות שיתאימו לקונפדרציה בעתיד כבר היום! לכן, התמקדתי בגוש עציון, אזור מגוריי, ותכננתי אסטרטגיה שבה יש לעצב את המרחב כך שידע להכיל מציאות קונפדרטיבית.

 

מנחים: אדר' ליאת בריקס אתגר, אדר' ייטב בוסירה

אסיסטנטים: אדר' מרב בטט, אדר' הדר פורת