נוי יעקבי

מסכים

ארכיטקטורה של התערבות במקומות מרובדים וטעונים כמו שכונת התקווה בתל-אביב, נדרשת לכלים כמו קילוף שכבות, חשיפת פערים וניתוח מבנה הבעלויות ההיסטורי הייחודי.

בהשראת עומק הדפנות ב'חלון אחורי' של היצ'קוק (1954), החושפים ומסתירים סיטואציות עירוניות, שקיפויות ושכבתיות, מבטים וסיפורים מרובדים, ניתן להציע טיפולוגיות אפשריות לבלוק עירוני בקונטקסט הכלכלי, הקהילתי והציבורי – וערך מוסף של זהות מקומית.

 

 

מנחים: אדר' יובל בר, אדר' רבקה גוטמן

אסיסטנטית: אדר' מעין דורי