נדב הייפרט

דיאלקטיקה: זירה

דיאלקטיקה היא גנרטור לעימות בין ניגודים והתמרתם למצבים חדשים. התרבות המציאה את זירת האצטדיון, כמו את הפרלמנט או את האקדמיה, כסובלימציה/עידון של מאבקים בין מקומות, רעיונות, קבוצות-כוח.

ההיסטוריה של מגרשי הכדורגל בישראל היא סיפור מרתק על יחסים בין קהילות מקומיות לבין המרחב הפיזי בו הם מארחים עימותים, על תהליכים של התפוררות הזהות הקהילתית, לצד הפרטת הספורט הציבורי ודחיקת האצטדיונים אל מחוץ לערים.

הצעה לראות באצטדיון בלומפילד גנרטור עירוני, היא אנטיתזה לתהליכים אלו, תרגיל מחשבתי על דיאלקטיקה מרחבית בין פרגמנטים עירוניים, בהשראת הרוח הספורטיבית.

 

מנחים: אדר' יובל בר, אדר' רבקה גוטמן

אסיסטנטית: אדר' מעין דורי