נדב (דובי) אביטל

גרים לחוד - חיים ביחד

הפרויקט עוסק במרחב בקעת בית הכרם ומציע רעיון כיצד ליצור מצב של "שכנות טובה" בין המגזרים העיקריים החיים במרחב – היהודים והערבים.

בבקעת בית הכרם עוברת דרך 85 ולאורכה כפרים ותיקים לצד ישובים קהילתיים (מצפים) והעיר כרמיאל. בעוד היישובים הקהילתיים נהנים מתכנון המאפשר התרחבות בשלבים, סדר וארגון, כפרי הבקעה סובלים ממצב של רווית בנייה, תשתיות עמוסות, צפיפות גואה וחוסר בתכנון מוסדר – מאפיינים שיוצרים לעתים מתח בין המגזרים ומצב כללי של חוסר הוגנות.

הפרויקט מציג נתח קטן מכפר בשם מג'ד אל כרום ומציע דרכו דרך חדשה להתבונן על מרחב הבקעה כולו כמקום מכיל שיודע לקיים בו הן את אורחות החיים של האוכלוסייה המקומית והן אורח חיים משותף לכפר ושכיניו, וזאת באמצעות תכנון מקומות ואזורי שהות משותפים במהלך היום.

גרים לחוד – חיים ביחד.

 

 

מנחים: אדר' ליאת בריקס אתגר, אדר' ייטב בוסירה

אסיסטנטים: אדר' מרב בטט, אדר' הדר פורת