יוגב ורדי נעמה טולדנו

לשאלת הזיקה בין בית ג'אן לשמורת הר מירון

namitoledano@gmail.com, yogev.vardi@gmail.com

 

בית ג'אן. שמורת הר מירון. בית ג'אן הוא אחד משמונה כפרים דרוזים בגליל ובכרמל הגובלים או עטופים בשמורת טבע או גנים לאומיים. זהו מקרה ייחודי שנוצר מפעולה אופיינית. שמורת הר מירון שהוכרזה ב-1965, ונשענת על מיפוי יערות בריטי ועל התכנון הבריטי 'פארק אל ג'רמק' (המופיע גם בתכנית שרון), יצרה גבול טבעי מסביב לכפר ("מובלעת" על פי רשות הטבע והגנים). טבעת זו, העוטפת את היישוב מגדירה אזורים המותרים בבניה בתוכה, ומשאירה מחוצה לה אלפי דונמים בבעלות פרטית בתוך השמורה, האסורים בבניה ומוגבלים באופן העיבוד החקלאי. הגבלה זו יצרה לא פעם כעס ותחושת ניכור כלפי הממסד בקרב התושבים בעקבות הקושי להתרחב ולבנות.

באמצעות קריאה מורכבת של מושג ה'שמורה', המבקש לשמר מערכת אקולוגית מורכבת, כזו שיודעת להכיל ולקיים בתוכה מערכות רבות זו לצד זו, מבקש הפרוייקט לגשת לבעיה המחריפה של בית ג'אן ושמורת הר מירון, ולהדק את הקשר והזיקה בין מרחב השמורה לבית ג'אן.

הפיתוח מתמקם לאורך 'כביש המריבה', ציר תנועה המחבר את בית ג'אן וחורפיש דרך שטחי השמורה, תוך הוספת שטחי ציבור המיועדים הן לתושבי בית ג'אן וחורפיש, והן למטיילים. פיתוח שטחי הציבור יעשה לאורך הציר ובאתרים משמעותיים בתוך הכפר ובשוליו ויגדיר את מרחב התכנון באופן רחב היקף מהתחום הבנוי של הכפר.

אנו מאמינים כי בפעולות אלו גלומה האפשרות לחיזוק הזיקה בין הכפר לשמורה, וליצירת מערכת יחסי גומלין מטיבה בין תושבי הכפר, מערך המטיילים והמערכות האקולוגיות הקיימות בשטח זה.

 

מנחים: אדר' ליאת בריקס אתגר, אדר' ייטב בוסירה

אסיסטנטים: אדר' מרב בטט, אדר' הדר פורת