הדר שחר אזולאי

בעלי מלאכה

הצעה לאפיין זהות של מקום באמצעות פעילויות מקומיות מעולם העבודה והייצור בפרדיגמה אדריכלית הרואה במלאכה כלי לאוטונומיות עירוניות ולריבונות של דיירי העיר עליה. לאפשר למלאכה להשתתף בבעלות על העיר.

ההצעה היא אנטיתזה לפרדיגמות כלכליות ואורבניות המוחקות את המלאכה כפעילות מיושנת, מפריעה וזניחה מזה – ולאסטרטגיות לשימור נוסטלגי של ידע-נכחד, מזה.

מהות ההצעה היא להשתחרר מקונספציות אורבניות של המהפכה התעשייתית במאה ה-19, ולהשיב ליומיום העירוני את הרלוונטיות של המלאכה.

בגבעת הרצל, שכונת תעשייה פרומה במזרח יפו, שנבנתה בשנות ה-60 המאוחרות על הריסות הכפר הערבי אבו כביר, נוצרו מערכות יחסים ייחודיות. סדרים שונים של טיפולוגיות מגורים ומבני תעשייה, של דרכים פורמליות וא-פורמליות ושל קהילות בעלי-מלאכה, אומנים ואמנים – הם המצע הדיאלקטי להצעה להתיך את קני-המידה השונים למרחב מלאכה עכשווי ורלוונטי – ולהפגיש בין הסדרים השונים ברשת מרחבית של שדות חופפים שהם חלק בלתי נפרד מהרצף העירוני.

 

מנחים: אדר' יובל בר, אדר' רבקה גוטמן

אסיסטנטית: אדר' מעין דורי